Fotos 2017

Fotògraf: Joan Molas (La Fiola)


Fotògraf: Xavi Turró (Pas dels Capellans)


Fotògrafa: Cristina Oliva (El Fau)


Fotògrafa: Montse Guardiola


Fotògrafa: Ester Ruiz